تبلیغات
فیلتر شکنشعاع درد مرا ضرب در عذاب كنید
مگر مساحت رنج مرا حساب كنید

محیط تنگ دلم را شكسته رسم كنید
خطوط منحنى خنده را خراب كنید
طنین نام مرا موریانه خواهد خورد
مرا به نام دگر غیر از این خطاب كنید
دگر به منطق منسوخ مرگ مى خندم
مگر به شیوه دیگر مرا مجاب كنید

در انجماد سكون، پیش از آنكه سنگ شوم
مرا به هرم نفس هاى عشق آب كنید
مگر سماجت پولادى سكوت مرا
درون كوره فریاد خود مذاب كنید
بلاغتِ غمِ من انتشار خواهد یافت
اگر كه متنِ سكوت مرا كتاب كنید
 


+ نوشته شده در دوشنبه 26 مهر 1389 ساعت 01:55 ق.ظ توسط mahdi نظرات |